سیم و کابل یزد 20 کیلو ولت - لیست قیمت

سیم و کابل یزد 20 کیلو ولت

  شرکت ارایا الکتریک نور نمایندگی فروش سیم و کابل یزد در لاله زار میباشد .

اماده همکاری با تمام پروژه ها و ادارات و همکاران میباشد .

برای اطلاعات بیشتر و لیست قیمت کابل الومینیوم 20 کیلو ولت و کابل مسی 20 کیلوولت 

خودنگهدار کارخانه کابلیزد با شماره تلگرام شرکت پیام دهید 09123005488 شریفی

02166734831 خط ویژه

انواع کابل خود نگهدار 20 کیلو ولت کارخانه کابل سازی یزد موجود میباشد .
------------------------------------------
لیست قیمت به روز کابل الومینیوم بیست کیلو ولت سال نود و هفت <سال 97>

قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 185×1 =71000 تومان 1 بهمن 97
قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 120×1 = 61000 تومان زره دار 
قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 120×1 =50000 تومن زره دار 
قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 
قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 
قیمت کابل الومینیوم بیست کیلو ولت مارک کارخانه یزد سایز 
قیمت بروز شده در تاریخ 1 مهر 97
قیمت کابل 20 کیلو ولت کارخانه یزد سایز 95×1 کراسلینک زره دار  = 55000 تومان هر متر  
قیمت کابل 20 کیلو ولت کارخانه یزد سایز120×1 کراسلینک زره دار  =60000 تومان هر متر
قیمت کابل 20 کیلو ولت کارخانه یزد سایز 185×1 کراسلینک زره دار  =75000 تومان هر متر
------------------------------------------------------------------------------------------------------
کابل 95×1 الومینیوم زره دار مارک یزد 33500 تومان هر متر 
کابل 95×1 الومینیوم بدون زره مارک یزد 23500 تومان هر متر
1. کابل 185×1 الومینیوم زره دار مارک یزد 33500 تومان هر متر بی زره 31500 تومان هر متر
2. کابل 240×1 الومینیوم زره دار مارک یزد 39500 تومان هر متر بی زره 33500 تومان هر متر 
3.کابل 300×1 الومینیوم زره دار مارک یزد 42500 تومان هر متر بی زره 37000 تومان

-------------------------
قیمت کابل 20 کیلو ولت 50×1 زره دار مارک یزد هر متر 38500 تومان تاریخ 12 شهریور 96
قیمت کابل 20 کیلو ولت 240×1 زره دار مس مارک یزد هر متر 116500 تومان تاریخ 12 شهریور 
قیمت کابل 20 کیلو ولت 300×1 زره دار مسی مارک یزد هر متر 148000 تومن تاریخ 12 شهریور 
کابل 1در 300 20کیلوولت الومینیوم مار سیم و کابل یزد 36000 تومان هر متر

کابل 20kv سایز 1×185 زره دار مارک یزد 26000 تومان هر متر

قیمت کابل 20 کیلو ولت120×3 فشار قوی خود نگهدار الومینیوم مارک کارخانه کابل یزد 
هر متر 60000 تومان

قیمت کابل 20 کیلو ولت الومینیوم کراس لینک زره دار سایز 185*1مارک یزد 25500 تومان هر متر 
در تاریخ 17 اذر 95

قیمت کابل 20 کیلو ولت  الومینیوم مارک یزد سایز 50*3 بدون زره 75500 تومان هر متر
تاریخ 17 اذر 95

قیمت کابل 20 کیلو ولت الومینیوم مارک یزد 70*3 بدون زره دار 106000 تومان هر متر 
تاریخ 17 اذر 95

قیمت کابل الومینیوم 20 کیلو ولت زره دار 70*1 مارک یزد = 19800 تومان هر متر 1 دی ماه

------------------------------------------------

لیست قیمت کابل فشار ضعیف کارخانه یزد 

سیم افشان یزد سایز 1/5 =38400 تومان هر کلاف 
سیم افشان یزد سایز 2/5 =62000 تومان هرکلاف 
سیم افشان یزد سایز 4       =100000 تومان هر کلاف 
سیم افشان یزد سایز 6       =154000 تومان هر کلاف 
سیم 16×1  افشان    یزد     =5100 تومان هر متر 
سیم 25×1  افشان    یزد     =
سیم 35×1  افشان    یزد     =
سیم 50×1  افشان    یزد     =14200 تومان هر متر 
سیم 95×1 افشان    یزد =24200 تومان هر متر 
سیم 120×1 افشان یزد  =30400 تومان هر متر 
کابل 150*1  زمینی یزد   = 44000 تومان هر متر 
سیم 185×1 افشان یزد   =52600 تومان هر متر 
سیم 240×1 افشان یزد   =63200 تومان هر متر 
سیم 300×1 افشان  یزد   =83400 تومان هر متر 
------------------------------

قیمت کابل یزد 300×1 افشان 110000 تومان هر متر(تاریخ 17 مرداد 96)

------------------------------

کابل افشان 1/5×3  یزد     =2100 تومان هر متر 
کابل افشان 2/5×3  یزد     =3400 تومان
کابل افشان 4×3       یزد    =4300 تومان
کابل افشان 6×3      یزد     =6400 تومان

کابل افشان 1/5×4  یزد     =2700 تومان
کابل افشان 2/5×4  یزد     =3500 تومان
کابل افشان 4×4      یزد     =5500 تومان
کابل افشان 6×4      یزد     =7900 تومان

کابل افشان 4×5      یزد     =7600 تومان
کابل افشان 6×5      یزد     =10600 تومان
کابل افشان 10×5    یزد     =17200 تومان
کابل افشان 16×5     یزد    =25300 تومان

کابل زمینی 16+25×3 یزد  =29600 تومان هر متر 
کابل زمینی 16+35×3 یزد  =36000 تومان هر متر 
کابل زمینی 25+50×3 یزد  =42400 تومان هر متر 
کابل زمینی 35+70×3 یزد  =68300 تومان هر متر 
کابل زمینی 50+95×3 یزد  =93900 تومان هر متر 
کابل زمینی 70+120×3 یزد = 118600 تومان هر متر 
-------------------------------------------------------
قیمت کابل الومینیوم یرد سایز  185×1 بیست کیلو ولت 59000 تومن هر متر
27مرداد 97

تاریخ : 2015-06-01 | 20650 بازدید

 

Flow us in Facebook