کابل مسی - لیست قیمت

کابل مسی

لیست قیمت فروش  انواع کابل مسی ارمور دار تک رشته و سه رشته فشار ضعیف و فشار قوی 

را از شرکت اریا الکتریک نور دریافت نمایید.

02166734831 تلفن مستقیم

---------------------------------
قیمت کابل مسی 120*1 مارک خراسان افشار نژاد = 35000 تومان هر متر (6 دی 95)

قیمت کابل مسی 120*1 مارک همگام خراسان = 30000 تومان هر متر (6 دی 95)


قیمت کابل مسی 150×1 مارک سیمند ابهر =33500 تومان هر  متر

قیمت کابل مسی 150×1 مارک خراسان افشار نژاد =43000 توما هر متر ( 6 دی 95)

قیمت کابل مسی 150×1 مارک متال = 35500 تومان هر متر

قیمت کابل مسی 150×1 مارک سیمکو
قیمت کابل مسی 150×1مارک مسین
قیمت کابل مسی 150×1 مارک مشهد  
قیمت کابل مسی 150×1 مارک یزد
----------------------------

قیمت کابل 185×1 مارک خراسان افشار نژاد = 54500 تومان هر متر تاریخ (6 دی 95)

قیمت کابل 185*1 مارک همگام خراسان = 46500 تومان تاریخ 30 اذر 95

قیمت کابل 185×1 مارک سیمند ابهر
قیمت کابل 185×1 مارک مسین
قیمت کابل 185×1 مارک یزد
قیمت کابل 185×1 مارک مشهد
قیمت کابل 185×1 مارک سیمکو

--------------------------

قیمت کابل 240×1 مارک خراسان افشار نژاد =59900 تومان هر متر 

قیمت کابل 240×1 مارک مارک همگام خراسان = 58500 تومان هر متر (6 دی ماه 95)

قیمت کابل 240×1 مارک سیمند ابهر
قیمت کابل 240×1 مارک مسین
قیمت کابل 240×1 مارک یزد

قیمت کابل 240×1 مارک مشهد =53500 تومان هر متر 

قیمت کابل 240×1 مارک سیمکو

--------------------------

قیمت کابل 300×1 مارک خراسان افشار نژاد =85000 تومان هر متر تاریخ 30 اذر 95

قیمت کابل 300×1 مارک مارک همگاهم خراسان = 70000 تومان هر متر 
 
قیمت کابل 300×1 مارک سیمند ابهر =66500 تومان هر متر

قیمت کابل 300×1 مارک مسین
قیمت کابل 300×1 مارک یزد
قیمت کابل 300×1 مارک مشهد
قیمت کابل 300×1 مارک سیمکو

قیمت کابل 300×1 مارک همگام خراسان =71500 تومان هر متر تاریخ 30 اذر 95

--------------------------
قیمت کابل مسی 70+120×3 مارک متال = 128000 تومان هر متر تاریخ 24 اسفند 95

فیمت کابل مسی 95+185×3 مارک سیمند ابهر = 140000 تومان هر متر 

فیمت کابل مسی 95+185×3 مارک همگام خراسان =136000 تومان هر متر 

فیمت کابل مسی 95+185×3 مارک یزد =

-------------------

قیمت کابل مسی 20 کیلو ولت کراسلینک سایز  185×1 مارک یزد = 77500 تومان هر متر

قیمت کابل مسی 20 کیلو ولت کراسلینک سایز  150×1 مارک یزد = 72500 تومان هر متر 

قیمت کابل مسی 20 کیلو ولت 120×1 مس مارک یزد 55000

قیمت کابل مسی 70×1 مارک یزد 20 کیلو ولت  42000 تومان هر متر 
------------------
قیمت سیم 1.5 خراسان افشار نژاد هر کلاف 81000 تومان
قیمت سیم2.5 خراسان افشار نژاد هر کلاف 136000 تومان

قیمت کابل خراسان افشار نژاد سایز 10×3 متری20000 تومان

قیمت کابل خراسان افشار نژاد سایز 1.5×5 متری5200 تومان
قیمت کابل خراسان افشار نژاد سایز 6×5 متری 17000 تومان
قیمت کابل خراسان افشار نژاد سایز10×5 متری 32000 تومان
قیمت کابل خراسان افشار نژاد سایز 6×5 متری 17000 تومان
------------------------------------------------------
قیمت کابل 2.5×2 هر کلاف 470000 تومان

تاریخ : 2015-06-21 | 12421 بازدید

 

Flow us in Facebook