سیم 1/5 و 2/5 - لیست قیمت

سیم 1/5 و 2/5

قیمت سیم 1/5 و 2/5 استاندارد

قیمت سیم 1.5 و 2.5 البرز الکتریک نور 285000تومان 15 دی ماه 97

قیمت سیم 1.5 و 2.5 کسری تاریخ 1 مهر 97

سیم 1.5 کسری83000 تومان هر کلاف 

سیم 2.5 هر کلاف 138000 تومان هر کلاف
 
قیمت سیم 4 کسری 220000 توما هر کلاف 

قیمت سیم 6 مارک کسری 325000 تومان هر کلاف

کابل 1.5×5 کسری متری 5200 تومان هر متر 

قیمت سیم نایلون 5%×2 هر کلاف 75000 تومان

قیمت سیم نایلون 75%×2 هر کلاف 97000 تومان

قیمت سیم نایلون 1×2 هر کلاف 120000 تومان

قیمت سیم نایلون 1.5×2 هر کلاف 158000 تومان
-----------------------------------------------------


بهترین قیمت سیم خراسان

تاریخ بروز رسانی 1 مهر 97

فروش ویژه سیم 1.5 و 2.5 خراسان افشار نژاد هر جفت 280000 هزار تومان در رنگبندی و ارت

قیمت سیم 1/5 البرز الکتریک نور  =102000 تومان قیمت هر کلاف

قیمت سیم 2/5 البرز الکتریک نور  =170000 تومان قمت هر کلاف
-----------------------------------------------------------------------------

قیمت سیم 1/5 و2/5 مارک یزد =


 قیمت سیم 1/5 و 2/5 سیمکو = 99000 تومان

قیمت سیم 1/5 و 2/5 رسانا = 84000  تومان

021-66734831

-------------------

قیمت سیم 1/5 مازندران = 38500 تومان قیمت هر کلاف

قیمت سیم 2/5 مازندران =57600 تومان قیمت هر کلاف 

-------------------
قیمت سیم 1.5 و 2.5 مارک لوشان یا لیا قزوین =125000 تومان

قیمت سیم 1/5 و 2/5 اسیا کابل خراسان=95000 تومان

قیمت سیم 1/5 و 2/5 امید خوانسار= 94000 تومان

قیمت سیم 1/5 و 2/5 ذاگرس=100000 هر جفت

قیمت سیم 1/5 و 2/5 مارک هادی برق =

قیمت سیم 1/5 و 2/5 مارک ارین ابهر  =

قیمت سیم 1/5 و2/5 مارک همدان =

قیمت سیم 1/5 و 2/5 مارک شیرکوه یزد =

قیمت سیم 1/5 و 2/5 هادی برق (هادی گستر دیاموند ) = 

 قیمت سیم 1/5 و 2/5 کسری =
-----------------------------
قیمت سیم 1/5 و 2/5 افشار نژاد خراسان در سال 95 =116000 تومان هر جفت

تعدادی محدود  سیم 1.5 و 2.5 خراسان 88000 تومان تا 20 ابان ماه
----------------------------
سیم1.5 خراسان افشار نژاد هر کلاف 95000 تومان

سیم 2.5 خراسان افشار نژاد هر کلاف 155000 تومان
تاریخ 27 مرداد 97


تاریخ : 2015-02-08 | 19048 بازدید

 

Flow us in Facebook