سیم و کابل کات شیراز - لیست قیمت

سیم و کابل کات شیراز

شرکت اریا الکتریک نور نماینده فروش سیم و کابل کات شیراز  در لاله زار تهران میباشد.

02166734831

لیست قیمت سیم و کابل کات کابل شیراز  به شرح زیر میباشد.

قیمت کابل 16×4 =16800 تومان هر متر 

قیمت کابل 25×3 = 24500 تومان هر متر 

قیمت کابل 16 ارت = 3800 تومان هر متر 

قیمت کابل 2/5×3 =2250 تومان هر متر 

قیمت کابل 1/5×30 = 13500 تومان هر متر 

تاریخ : 2015-06-16 | 8898 بازدید

 

Flow us in Facebook