لوازم چاه ارت - لیست قیمت

لوازم چاه ارت

لیست قیمت انواع تجهیزات لوازم چاه ارت را از شرکت اریا الکتریک نور بخواهید .

02166734831

سیم مسی چاه ارت در سایز و وزن های  مختلف

1- سیم 16 = 3600 تومان هر متر 144 گرم 

2-سیم 25  = 5600 تومان هر متر 225 گرم 

3-سیم 35 = 7800 تومان هر متر 315 گرم 

4-سیم 50 = 11250 تومان هر متر 450 گرم

5-سیم 70 = 15750 تومان هر متر 630 گرم

6-سیم 90 = 20250 تومان هر متر 810 گرم

7-سیم 120 = 27000 تومان هر متر 1080 گرم

-----------------------------
لیست قیمت صفحه مسی چاه ارت 

1-صفحه مسی 40×40 =184000 تومان

2-صفحه مسی 50×50 = 223000 تومان 

3-صفحه مسی 60×60 = 437000 تومان

4-صفحه مسی 66×66 = 690000 تومان از کارخانه باهنر 

5-صفحه مسی 70×70 = 529000 تومان 

----------------------------------

خاک بنتونیت ساده در هر کیسه 30 کیلوگرم  6000 تومان 

خاک بنتونیت اکتیو دار هر کیسه  30 کیلو گرم 7500 تومان

خاک بنتونیت سوپر سدیم کاهنده هر کیسه 30 کیلو گرم 9000 تومان

خاک بنتونیت  سوپر کاهنده هر کیسه 25 کیلو گرم 13000 تومان 

خاک بنتونیت لوم Grm  هر کیسه 15 کیلو گرم 33000 تومان 

خاک بنتونیت لوم GIM هر کیسه 15 کیلو گرم 30000 تومان

خاک بنتونیت لوم vrm هر کیسه 15 کیلو گرم  18000 تومان
---------------------------------
قیمت کابل ارت روکش دار 16×1
قیمت کابل ارت روکش دار 25×1
قیمت کابل ارت روکش دار 35×1
قیمت کابل ارت روکش دار 50×1
قیمت کابل ارت روکش دار 70×1
قیمت کابل ارت روکش دار 95×1

تاریخ : 2015-05-05 | 13162 بازدید

 

Flow us in Facebook